qaybaha


Wasaaradda caafimaadka Puntland waxay ka kooban tahay lix qaybood oo waaweyn kuwaas oo kala ah sida hoos ka muuqata:

 

•PRIMARY HEALTH CARE DEPARTMENT

 

•PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

 

•PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

 

• EMERGENCY AND HEALTH PROMOTION DEPARTMENT

 

• NOMADIC AND IDPs HEALTH SERVICES DEPARTMENT

 

• ADMINSTRATION AND FINANCE DEPARTMENT

 


Eeg sawirka hoose inta qayb waliba u kala baxdo. Sawirka dushiisa guji laba jeer si sawirku kuugu weynaado.